Galeria

Maru

Maru

Maru

Maru

Mamoru

Mamoru

Simon

Simon

Simon

Simon

 

 

Seiwamaru

Seiwamaru

Haru

Haru

Masao

Masao

Hayao

Hayao

Shigeru

Shigeru

Mitsuo

Mitsuo

Hoshi

Hoshi

Suzu

Suzu

Rina

Rina

Shigeru

Shigeru

Akogareno

Akogareno

Akogareno

Akogareno

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Yoshik

Yoshik

Hoshi

Hoshi

Hoshi

Hoshi

Seiwa

Seiwa

Rina

Rina

Yuuki i Mirai

Yuuki i Mirai

Masaaki

Masaaki

Seiwa

Seiwa

Mirai

Mirai

Rina

Rina

Kouhouryuu i Hachi

Kouhouryuu i Hachi

Akogareno

Akogareno

Risa

Risa

Hisako i Rina

Hisako i Rina

Hisako

Hisako

Hachi

Hachi

Seiwa i Hachi

Seiwa i Hachi

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Mala Hisako

Mala Hisako

Akegata

Akegata

Masaaki

Masaaki

Hoshi

Hoshi

Masao i Mitsuo

Masao i Mitsuo

Aemi

Aemi

Hisako

Hisako

Goro i Gorou

Goro i Gorou

Nobuo

Nobuo

dzieci Seiwy i Hachi

dzieci Seiwy i Hachi

Mai

Mai

Shigeru

Shigeru

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Mirai

Mirai

Aemi

Aemi

Mirai

Mirai

Goro

Goro

Daigo

Daigo

Masaaki

Masaaki

Gorou

Gorou

Mai

Mai

psy Akita

psy Akita

Mirai

Mirai

Kaito

Kaito

Akogareno

Akogareno

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Goro i Gorou

Goro i Gorou

Goro i Gorou

Goro i Gorou

Goro i Gorou

Goro i Gorou

Mitsuo

Mitsuo

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Goro

Goro

psy Akita

psy Akita

Hatsu

Hatsu

Hatsu

Hatsu

nasza hodowla

nasza hodowla

Kouhouryuu i Hisako

Kouhouryuu i Hisako

Seiwa

Seiwa

Kaito

Kaito

Kaito

Kaito

Kaito

Kaito

Seiwa

Seiwa

Masaaki

Masaaki

psy Akita

psy Akita

Mirai

Mirai

Seiwa

Seiwa

Akogareno

Akogareno

Seiwa

Seiwa

Hoshi i Hisako

Hoshi i Hisako

Goro i Masaaki

Goro i Masaaki

Hisako

Hisako

Mirai

Mirai

Goro

Goro

psy Akita

psy Akita

Akogareno

Akogareno

Mirai

Mirai

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Akogareno

Akogareno

Akogareno

Akogareno

Hoshi i Hisako

Hoshi i Hisako

Nasi wychowankowie razem

Nasi wychowankowie razem

Seiwa

Seiwa

Risa

Risa

psy Akita

psy Akita

Risa i Masaaki

Risa i Masaaki

Risa i Masaaki

Risa i Masaaki

Risa i Masaaki

Risa i Masaaki

Hoshi

Hoshi

Seiwa

Seiwa

Risa i Masaaki

Risa i Masaaki

Akogareno

Akogareno

Risa i Masaaki

Risa i Masaaki

Aemi

Aemi

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

Aemi

Aemi

Aemi

Aemi

Mirai

Mirai

Masaaki

Masaaki

dzieci Hachi

dzieci Hachi

Kaito

Kaito

Daigo

Daigo

nasza hodowla

nasza hodowla

Kaito

Kaito

Daigo

Daigo

psy Akita

psy Akita

Keisuke

Keisuke

Keisuke

Keisuke

Hachi

Hachi

Aemi

Aemi

Akogareno

Akogareno

Mai

Mai

Daigo

Daigo

dzieci Hachi

dzieci Hachi

Akogareno

Akogareno

Keisuke

Keisuke

Akogareno

Akogareno

Kaito

Kaito

Kaito

Kaito

Kazuki i Kaito

Kazuki i Kaito

Aemi

Aemi

Kaito

Kaito

Kaito

Kaito

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Kaito

Kaito

Kouhouryuu i Hisako

Kouhouryuu i Hisako

psy Akita

psy Akita

Hatsu

Hatsu

Kazuki i Kaito

Kazuki i Kaito

Kazuki i Kaito

Kazuki i Kaito

Daigo

Daigo

Kaito

Kaito

Kaito

Kaito

Masaaki

Masaaki

Kaito

Kaito

Masaaki

Masaaki

Daigo

Daigo

psy Akita

psy Akita

Kaito

Kaito

Daigo

Daigo

Hachi

Hachi

Seiwa

Seiwa

Daigo

Daigo

Daigo

Daigo

Daigo

Daigo

Masaaki

Masaaki

Seiwa

Seiwa

Daigo

Daigo

psy Akita

psy Akita

Hachi

Hachi

Daigo

Daigo

Masaaki

Masaaki

Masaaki

Masaaki

Risa

Risa

Masaaki

Masaaki

Daigo

Daigo

Masaaki

Masaaki

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

Yuuki

Yuuki

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

psy Akita

Hisako

Hisako

Suzu i Susumu

Suzu i Susumu

dzieci Seiwy i Hachi

dzieci Seiwy i Hachi

Synek Hachi i Seiwy

Synek Hachi i Seiwy

Nobuo i Mitsuo

Nobuo i Mitsuo

psy Akita

psy Akita

Yoshik

Yoshik

Rina

Rina

Coreczka Hisako i Kouhouryuu

Coreczka Hisako i Kouhouryuu

Gorou

Gorou

Goro i Gorou

Goro i Gorou

psy Akita

psy Akita

Nobuo i Masao

Nobuo i Masao

Yoshimitsu

Yoshimitsu

Yuuki i Mirai

Yuuki i Mirai

Masaaki

Masaaki

Goro

Goro

Masao i Mitsuo

Masao i Mitsuo

Mitsuo

Mitsuo

Aemi

Aemi

Hoshi

Hoshi

Hisako

Hisako

psy Akita

psy Akita

Masaaki

Masaaki

Mitsuo

Mitsuo

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Hoshi

Hoshi

Suzu

Suzu

Jun

Jun

Seiwa

Seiwa

Seiwa

Seiwa

Hachi i Suzu

Hachi i Suzu

Kouhouryuu i Hisako

Kouhouryuu i Hisako

psy Akita

psy Akita

Masao

Masao

Gorou

Gorou

Suzu

Suzu

Haru

Haru

Haru

Haru

Haru

Haru

Rina

Rina

Mitsuo

Mitsuo

Akogareno i Hatsu

Akogareno i Hatsu

Hoshi

Hoshi

psy Akita

psy Akita

Akogareno i Hatsu

Akogareno i Hatsu

Haru

Haru

Haru

Haru

Hisako

Hisako

Haru

Haru

Akogareno i jego dzieci

Akogareno i jego dzieci

Hachi i Suzu

Hachi i Suzu

Kaprys i Hachi

Kaprys i Hachi

Hisako

Hisako

Suzu

Suzu

psy Akita

psy Akita

Kouhouryuu

Kouhouryuu

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Hisako

Hisako

Suzu

Suzu

Seiwa

Seiwa

Jun i Jirou

Jun i Jirou

Akogareno

Akogareno

Rina

Rina

psy Akita

psy Akita
 
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com